Galleri Eldskulptur

GALLERI - ELDSKULPTUR


Här visas ett urval av genomförda eldskulpturuppdrag, utförda i sammarbete med IngerLinnéa Carlsson samt Inger Hahn-Redin.